FACEBOOKS ALGORITM

videoproduktion

Facebooks nya algoritm för film

(Gästbloggare för detta inlägg är www.fiorimagazine.se, branchtidning för florister och blomsterhandlare.)

I januari 2018 gick Facebook ut med att de ska ändra sina algoritmer, alltså hur flödet fungerar. Skälet till detta är att användarna har uttryckt att det visas för mycket reklam i deras flöde, och för lite relevanta inlägg från nära och kära. Så för att göra sin plattform bättre har Facebook beslutat att premiera innehåll från användarnas vänner och familj.

Innebär detta att företagsinnehåll inte är tillräckligt relevant för att synas i flödet? Nej, det gäller bara att bli bättre på att skapa engagerande innehåll och att jobba med rätt uttryck. Inlägg som bjuder in till interaktion prioriteras och video som uttrycksmedel får större räckvidd. För att lyckas med din kommunikation och synlighet i sociala medier följer här några punkter att tänka på.

Kvalitet före kvantitet

Förändringen i Facebooks algoritmer har alltså inneburit att innehåll som bjuder in till diskussion och interaktion får större spridning. För att synas hos sin målgrupp behöver därför företags innehåll skapa genuint engagemang hos användarna, så det har samma relevans som nära och käras inlägg.

Genuint engagemang innebär till exempel en diskussion av en produkt eller budskap mellan användare på ett företags inlägg. Långa kommentarer och delningar av inlägg prioriteras också högre än ett enkelt “gilla – klick”. Algoritmen belönar allt detta genom större räckvidd. Därför är det viktigt att det du lägger upp har ett värde, så att det inte upplevs som “skräp” i användarens flöde och bortprioriteras.

Vikten av film 

Filmvärderas högt då det är både visuellt och rörligt, vilket snabbt skapar intresse och engagemang hos användaren. Facebook belönar er med räckvidd om användaren ser en hel film kontra en del av den, så gör dem gärna kortare än 10 sekunder.

Även bilder av hög kvalitet prioriteras över text. Så ha gärna rörelse i bilden som visar hur era produkter kan användas. Försök bygga en historia med inläggen så att det blir intressant att följa för användaren. Använd samma mönster i alla era kanaler för att förstärka budskapet hos användaren och skapa igenkänningsfaktor.

Skapa rörligt innehåll

Det finns flera sätt än enkel film man kan använda för att skapa rörligt innehåll. För att skapa känsla och stämning finns det till exempel dessa kreativa knep att ta till:

– Cinemagraphs innebär att en del av videons rörelse fryses. Vilket skapar en känsla av en stillbild med rörelse som lätt fångar användarens intresse.

– Stop motion är ett antal bilder som sätts samman till en animation. Med animationen kan man visa mer av produktens egenskaper eller funktioner. Ska man sälja porslin kan man istället låta mönstret växa fram på porslinet, och frukt kan “vandra” upp i en fruktskål.

– Platograph är en stillbild där en del av bilden markeras och animeras i en loop vilket gör att den delen av bilden hamnar i rörelse. Liknar den stämningsfulla effekten i en cinemagraph, men man utgår från en stillbild. Glöm inte bort att det är budskapet i bilden och filmen som är det absolut viktigaste.