KUNDEN I FOKUS: HYLTE KOMMUN

videoproduktion

Kunden i fokus: Hylte Kommun

(Intervju med Madeleine Solenhill, med dr. Digitaliseringschef för Hylte kommun)

Kan du berätta om Hylte kommuns nya satsning på digitalisering?

– Hylte kommun gör en storsatsning på digitalisering, där vi nu lanserar konceptet ”Vårt smarta Hylte”. Genom att dra nytta av digital teknik vill vi skapa möjligheter för alla, oberoende av individuella förutsättningar, att uppnå livskvalitet i Hylte kommun.

Då kan vi bygga ett smart samhälle som är anpassat till nya behov och nya krav som dagens och morgondagens samhälle står inför.

Genom att anta ett helhetsperspektiv på digitaliseringen hoppas vi på att Vårt smarta Hylte kan rusta oss inför framtiden och skapa en modern kommun i framkant som ger en bra kommunal service och tillgänglighet till våra invånare.

Vad vill ni uppnå med filmen?

– Syftet med filmen är att beskriva digitaliseringen på ett enkelt sätt och svara på frågan vad, hur och varför vi jobbar med digitalisering i Hylte kommun. Vi ser det som ett behovsstyrt förbättringsarbete som berör alla våra verksamheter och kommunens invånare.

Är ni nöjda med Filmbyggarna?

– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Filmbyggarna. De har visat professionalism och kompetens i sitt arbete och har visat ett unikt engagemang att producera en film som matchar våra behov, krav och önskemål – samtidigt som att de har vågat använda sin kreativitet för att göra en film som de själva kan stå bakom och vara stolta över.

Manus: Hylte Kommun

Filmproduktion: Filmbyggarna

Flygfoto: Anders Andersson