Animerad film

Den mest uppenbara skillnaden mellan 2D och 3D finns i namnet. 2D betyder tvådimensionell och 3D betyder tredimensionell. Med andra ord, har en 2D-animation platta bilder som saknar djup och kan endast röra sig vertikalt och horisontellt.

Varför just en 2D-animerad film?

En 2D-animerad film passar bra för att förklara hur något går till eller fungerar.

Exempelvis en organisation eller en service. En fördel är möjligheten att lägga in helt olika objekt för att förklara saker.

En annan fördel med animerad film är att den kan ha en lång livslängd. I en vanlig film kan det finnas maskiner som blir gamla eller personal som byts ut.

Med en animerad film är det även lättare att göra en film som är lättsammare och med lite humor. Då blir det lättare att få tittaren att stanna kvar för att ta del av hela budskapet.

Traditionell 2D-animation är den tidsintensiva klassiska animationstyp, stopmotion, som vi oftast förknippar med Disney-klassiker där varje ruta ritas för hand och sedan sammanslagna ger oss en animerad sekvens av bilder.

I dag är det allt vanligare att animera digitalt vilket skapar fler möjligheter och i vissa lägen kan filmen ge intryck av att vara 3D- animerad utan att vara det.

En teknik är att arbeta med platta figurer som rör sig över en eller flera plana ytor. Det är en enkel form av animation som ofta används för att illustrera komplexa förlopp eller sammanhang med ett förenklat bildspråk.

Ett vanligt exempel är en figur med berättarröst som förklarar något. Ofta hur en tjänst fungerar.

Varför 2D-animerad film?

En 2D-animerad film passar bra för att förklara hur något går till eller fungerar, exempelvis en organisation eller en service. En fördel är möjligheten att lägga in helt olika objekt för att förklara saker. En annan fördel är att den kan ha en lång livslängd. I en vanlig film kan det finnas maskiner som blir gamla eller personal som byts ut.

Med en animerad film är det även lättare att göra en film som är lättsammare och med lite humor. Då blir det lättare att få tittaren att stanna kvar för att ta del av hela budskapet.

Olika stilar

Det är viktigt att sätta vilken stil som filmen ska få.

Animerad film

En variant kan vara att göra filmer där det ser ut som att en hand i filmen ritar upp objekt efterhand. Det ger en konstnärlig stil och en känsla av kvalitet.

Animerad film

Illustration

När bildmanuset är klart görs alla illustrationer som behövs för animationen. Det finns många metoder att skapa illustrationer till en animerad informationsfilm.

Många animatörer köper färdiga objekt som de sätter ihop till en film. De filmerna blir ofta opersonliga och får därför svårt att ge en feel-good känsla eftersom de liknar varandra. Ofta känner man igen stilen och det blir lätt opersonligt.

Därför brukar vi skapa nya objekt anpassade efter kundens varumärke och stil. Det innebär att vi animerar från grunden.

En variant är att rita bilderna på papper, skanna in dem och färdigställa dem i Illustrator och/eller Photoshop.

En annan variant är att skapa bilderna direkt i de digitala programmen. Detta har blivit lättare med åren tack vare ritplattor och digitala pennor.

Animerad film

Numera skapar vi de flesta illustrationerna på Ipad med Apple-penna i programmet Procreate. Bilderna blir bättre och vi slipper krånglet med att skanna in bilderna efter att vi ritat dem. Filmerna animerar vi sedan i After Effects samt i Character Animator.

Animerad film

Ganska snabbt blir det många lager och ”keyframes” så det är lätt att gå bort sig i projektet. Därför är det viktigt att manus och bildmanus är väl genomtänkt och att ljudet redan är på plats.

Keyframes

”Keyframes” är, något förenklat, punkter på tidslinjen där olika värden är valda.

Om vi till exempel vill ha en bil som kör över bilden från vänster till höger, så skapar man en ”keyframe” där bilen placeras strax utanför den vänstra delen av filmen.

På tidslinjen, låt oss säga 3 sekunder senare, så sätts en ”keyframe” där bilen placeras utanför den högra delen av filmen. När man sen spelar upp sekvensen så rör sig bilen över skärmen från vänster till höger under 3 sekunder.

Ibland kan det bli så att man måste lägga in ”keyframes” varje bildruta, dvs 25 bildrutor per sekund. Detta är bra att undvika så mycket det går eftersom det är väldigt tidsödande. Sedan finns det många olika tekniker och färdiga effekter för att automatisera animationerna i tex After Effects. Detta för att slippa animera ruta för ruta.

När animationen är klar skickas ett första utkast till kunden för några sista justeringar och när de är fixade så är er animerade informationsfilm klar!

Behöver ni hjälp med att göra en 2D-animerad film? Ring 0727-280 355 eller mejla info@filmbyggarna.se oss!