En instruktionsfilm hjälper dig sälja en specifik produkt eller tjänst.

Våra kunder är till 70 % företag i tillverkningsindustrin och därför har instruktionsfilm blivit vår paradgren. En instruktionsfilm kan kosta mindre än en broschyr. Filmbyggarna gör filmer som är enkla och pedagogiska.

Instruktionsfilm

Som allt marknadsmaterial ska filmerna vi gör stärka våra kunders varumärke. Vår utmaning är att arbeta tidseffektivt utan att någonsin tumma på kvalitetén. Det gäller både vid inspelning och efterproduktion.

I en undersökning från Wyzowl anger 79 % att de hellre ser en instruktionsfilmfilm för att lära sig mer om en produkt, än att läsa en om detsamma. En instruktionsfilm kan därför också minska kostnaderna vad gäller tiden din personal lägger ner för utbildning och support.

Vad gäller bakgrundsmusik har vi tillgång till ett låtbibliotek med över 20 000 låtar. Till skillnad från andra låtbibliotek på nätet, äger vi rättigheterna till musiken vi använder. Därför kan vi garantera att ni aldrig kommer att få problem med upphovsrätten till musiken.

Det finns låtbibliotek som inte äger rättigheterna till musiken och som därför inte kan garantera att upphovspersonen inte i ett senare skede registrerar sin musik hos Stim eller liknande europeiska organisationer.

Instruktionsfilm efter Era behov

Givetvis har vi möjlighet att anpassa filmerna efter era behov. Vi kan exempelvis erbjuda voice overs med olika språk samt textning. Vi kan också animera de delar som inte går att filma, exempelvis hur en produkt ser ut inuti. I en instruktionsfilm kan vi lägga in enkla grafiska objekt som pilar eller röda kryss för att förtydliga.

viktigt att göra avsändaren tydlig

Vi kan även göra ett intro att använda i början av er instruktionsfilm. Ibland placerar vi er logotyp i ett hörn av skärmen så att avsändaren är tydlig genom hela filmen. I slutet av en instruktionsfilm kan vi lägga in er logotyp och hemsida.


Vad är fördelen med en instruktionsfilm?


Instruktionsfilmer är ett populärt verktyg för att lära sig nya färdigheter och utföra specifika uppgifter. Dessa filmer ger tittaren en visuell förståelse av ett ämne eller en process och kan vara till hjälp för att förbättra kunskapen och effektiviteten. Du kan läsa här fem olika fördelar med instruktionsfilm.

En av de största fördelarna med instruktionsfilmer eller en animerad informationsfilm är att de kan vara mycket visuella och använda olika typer av grafiska element, animationer och andra verktyg för att hjälpa tittaren att förstå ämnet eller processen. Detta kan göra det lättare för tittaren att förstå vad som händer och vad som förväntas av dem. Visuella element kan också hjälpa till att öka tittarens engagemang och minnesförmåga.

En annan fördel med instruktionsfilmer är att de kan vara interaktiva. Tittaren kan använda musen eller tangentbordet för att interagera med filmen, till exempel genom att klicka på en länk eller en knapp för att ta sig vidare till nästa steg i filmen. Detta kan vara till hjälp när man lär sig nya färdigheter eller behöver följa en specifik procedur. Interaktion kan också öka engagemang och minnesförmåga.

En tredje fördel med instruktionsfilmer är att de kan vara mycket engagerande och underhållande. De kan använda storytelling, humor och andra tekniker för att få tittaren att stanna kvar och titta på filmen. Detta kan vara till hjälp när man lär sig nya färdigheter eller behöver följa en specifik procedur. Engagemang och underhållning kan också öka minnesförmåga och motivation.

En fjärde fördel med instruktionsfilmer är att dealltid kan vara tillgängliga. De kan ses när som helst på internet och tittaren kan pausa, spola tillbaka eller spela upp filmen i slow motion för att se exakt vad som händer. Detta kan vara till hjälp när man lär sig nya färdigheter eller behöver följa en specifik procedur. Tillgänglighet kan också öka användbarhet och minnesförmåga.

En femte fördel med instruktionsfilmer är att de kan vara kostnadseffektiva. Instruktionsfilmer kan användas om och om igen för flera tittare och behöver inte uppdateras så ofta som andra utbildningsmaterial. Detta kan vara till hjälp när man vill ha en effektiv utbildning med begränsade resurser.

Instruktionsfilmer kan användas inom en mängd olika områden, till exempel inom hälso- och sjukvård, teknik,och sport. Inom hälso- och sjukvården kan instruktionsfilmer användas för att visa hur man använder medicinsk utrustning, genomför en procedur eller ger patientinformation